December 7th, 2005

Het verdriet van Grammene pt 3.

Posted by ishku in Wayback
Mijn lieve zoon Noël,

Bij het lezen van uwen brief zijn onze tranen weer losgebroken en hartzeer woekert dieper. Wij hebben hard gewerkt en alles gedaan om U de man te maken in de samenleving en zelfs twee à drie rangen te verhogen. Ik weet dat ge hard heb moeten werken om door uwe hoge studies een rijkelijk inkomen te bezorgen waarvoor we U moeten danken en loven. Helaas ineens stampt ge alles en uwe toekomst onder uwe voeten door een meisje die U heeft verleid van de goede baan onder uwen stand en rang te willen huwen.

Wij hebben U altijd kristelijk en als ware katoliek opgekweekt daar we van zulke originatie zijn zoals onze voorouders het ons geleerd hebben om als begoede mensen in de samenleving uit te komen. Geld verdienen is dringend & noodzakelijk maar niet alles, ge moet trachten in uwen stand te blijven en verbeteren.

Helaas liefde is voor U blind en laat u misleiden.

Ik stuur U het gevraagde op tegen wil en dank als ge niet naar uwe ouders wil luisteren. Ons verdriet is onuitstaanbaar en door uwe handelwijz keldert gij geheel onze familie in den grond, bijzonder voor broers en zusters welke gij vernedert die op U gehoopt hebben.
In geval ge niet wil afzien van uw huwelijksplan mag uw vrouw zolang we nog leven hier niet binnenshuis nog komen. Wij moeten ze niet meer zien. Zij heeft ons teveel verdriet aangedaan en tranen doen storten.

Wat U aangaat; gij als kind zijt altijd welgekomen en blijft bloedverwantschap, en hoop in de toekomst mijn woorden te overpeinzen, want het leven op aarde is maar tijdelijk en van korten duur en vervliegt als rook door de schouw. Gij hebt in de verkeerde weg gehandeld, niets daarover kenbaar gemaakt van in het begin om onze gedachten samen te leggen en de kwestie te overwegen. Noël, ik wens voor U het beste om te beraadslagen en kom toch a.u.b. tot inkeer voor uw eigen belang en voor geheel onze familie.

God zegene U Noël.

Uwe vader en gans ons huisgezin.

I don’t know about you guys, maar ik vind dit toch een fantastische mini-schat op zich, hoor.
Het dagboek dat bijgehouden werd van ‘64 tot ‘68 waarover ik het al eens gehad heb, is een schriftje waarin de vader in kwestie alle brieven naar zijn zoon Noël in het klad neerpende. Noël woonde en werkte namelijk een tijdje in Cambridge, of ging daar naar school terwijl zijn ouders samen met de drie overblijvende kinders de boerderij verder runden. Alas heb ik niets in het schrift gevonden over dat verleidende vrouwmensch dat hem van de goede baan gelokt heeft en hoe het débacle eigenlijk uitgedraaid is.Dat vind ik zonde en iets zegt me dat ik daar binnenkort nog eens ga binnenwippen op zoek naar wat meer info. Als de kerel met zijn littekenvorming niet thuis is, that is.

4 Responses to ' Het verdriet van Grammene pt 3. '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' Het verdriet van Grammene pt 3. '.

 1. Hooch said,

  on December 7th, 2005 at 3:33 pm

  Ik dacht echt dat je het volledig uit uw welgevormde duim gezogen had, tot ik de foto zag. Schitterend!

  And now for something completely different: kan jij nog comments posten bij lilith? Mijzelve lukt dat namelijk niet!

 2. lilith said,

  on December 7th, 2005 at 4:02 pm

  Fantastisch! Ik heb nog nooit zoiets sjieks gevonden ever. Noël zeg. :cry:

  En zijn mijn comments kapot oder so? :/ Ik dacht al dat ik gewoon saai schreef.

 3. caramel said,

  on December 7th, 2005 at 5:39 pm

  misschien was het wel Noëlla,
  in de jaren 60 in de wijde omgeving van Grammene beter gekend als “de slet”
  tschijnt dat door haar de ganse vlasteelt in de buurt (en die was tot dan echt huge!) uitgestorven is, omdat ze er zowaar in slaagde de boeren van hun werk te houden.

 4. Anonymous said,

  on December 8th, 2005 at 3:01 pm

  Ik wil ook zoiets vinden…
  Het enigste interessantste dat ik ooit evonden heb was een scherf …

  :/

  *Carreet

Leave a reply

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad: