November 14th, 2005

De nieuwe clairvoyant.

Posted by ishku in Uncategorized

“Vergelijkbaar met bedolven worden onder zindelijke witte labradorpuppy’s..”

En toen vond ik dìt in de cafetaria vanochtend en vraag ik jullie wat the friggin’ odds zijn.
Het is duidelijk: de nieuwe clairvoyant is opgestaan, beste menschen.

Leave a reply

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad: