April 24th, 2011

Are decorateurs electric?

Posted by ishku in iPonder

Toen ik daarnet bij het verven van een muur voor de tweede! maal een elektrische! schok kreeg toegediend van een nogal blootliggend! contact, drong volgende zin zich aan mij op:

 ”Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.” 

En ik dacht bij mezelf: “Allemaal goed en wel, maar wat heeft die ezel eigenlijk met mij te maken en op wat slaagt dat eigenlijk?” En ook: “Indrukwekkend dat ik na een levensbedreigende ervaring nog steeds stilsta bij de enigma’s des levens.”

Is het als: “Oi, zelfs een ézel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen!“, waardoor men zichzelf nogal neerbuigend toespreekt of gaat de werkelijke betekenis van de uitspraak volledig aan mij verloren?

Een kleine denkoefening om de stilte even te breken. En eveneens een woordje uit angst dat ik bij de derde schok in de krant onder de katern van ’silly arsed dead people’ zal terug te vinden zijn.

December 1st, 2009

Question.

Posted by ishku in iPonder
July 14th, 2009

Just thinking about being taught.

Posted by ishku in iPonder, Terug naar school.
February 15th, 2009

It was the day I realised I was a neo-hippy.

Posted by ishku in iPonder
January 21st, 2009

I’m wicked and I’m lazy.

Posted by ishku in iPonder, Mo how zeg!
January 12th, 2009

KBC

Posted by ishku in iPonder
December 4th, 2008

Epoxyhars.

Posted by ishku in iPonder, Q & A.
November 19th, 2008

Baby’s breath.

Posted by ishku in iPonder
November 10th, 2008

Maak plaats, maak plaats, maak plaats.

Posted by ishku in iPonder
August 19th, 2008

You are scientists.

Posted by ishku in iPonder, Q & A.
Next Page »