April 12th, 2010

Ambitiously vicious, he is.

Posted by ishku in Travak

Ik heb altijd geloofd in de kracht van het karma. Gelijk den Justin het indertijd zong terwijl zijnen besten maat in den duik een tong draaideget met zijn lief: What goes around, comes around. EN DAN HOPELIJK ACHTHONDERD KEER ERGER. Dat is wel de versie die op de b-kant staat, though.

En waarom heb ik er altijd in geloofd? Because it works! Ik heb al een bezillion dingen volledig terecht zien ontploffen in mensen hun gezichten, en al genoeg ontploffingskes in mijn eigen schoot geworpen gekregen, en voor mij is dat reden genoeg. En het is dan ook gemakkelijk. Ge hoeft er niets voor te doen, ge krijgt, op termijn, wat ge wilt of dat dénkt ge toch en de nijdigheid die in uw lichaam woedt, wordt daarmee een beetje getemperd. Misschien is het zelfs een beetje té gemakkelijk. Is het meer een oplossing voor mensen die niet stevig genoeg in hun schoenen staan om zelf het heft in handen te nemen. Of verschrikkelijk bang zijn van de consequenties. Like me, I suppose.

Anyhoo, al deze overpeinzingen veroorzaakte door een kerel op mijn werk die aan mijn collega’s heeft laten blijken dat hij vindt dat ik vandaag te veel gefloten heb. “Aan den enen kant zitten ze te zingen ( de radio, de duivelsmachine! ) en aan den anderen kant zitten ze te fluiten ( that would be me, getting it on with the devil machine ), zo kan ik mij nie concentreren.” ( op het lezen van de gazet, het bekijken van het weer op het internet, het bespreken van de laatste aflevering van Witse of de koers, het vertellen over die keer dat hij tegen Joost Zweegers zitten klappen heeft of zijn haat voor de mensheid in het algemeen )

En dan denk ik: “MAN! THE THINGS I HAVE PUT UP WITH FROM YOU LIKE YOU WOULD NOT BELIEVE!”

Maar waarop ik dus nooit commentaar heb gegeven (behalve al tierend in mijn hoofd en fluisterend tegen vertrouwelingen). Ik zeg niet: ‘Wat ben je zuur en verbitterd vandaag.’ of ‘Is het mogelijk iets minder mensen te beledigen waar ze bij zitten?’, want God, als dat zijn manier is om gelukkig te zijn, so be it. Ik laat de mensen over het algemeen redelijk gerust en doen waar ze goesting in hebben, als ze mij tijdens het proces maar niet lastigvallen. And even so, het moet al redelijk erg zijn eer ik effectief commentaar zou geven. Maar op zo’n momenten.. op zo’n momenten wilt ge iets doén. Lijkt het wachten op karma om haar werk te doen een misdaad tegen de mensheid en de natuur and all that is big and beautiful.

En zo kwam het dat ik op het eind van de dag aan de fax-machine met een collega de possibiliteit van groene urine aan het bespreken was. Can I make it so that I can slip a certain product into his coffee and make him pee green urine? Waarop mijn collega verstandig opmerkte dat hij dan voor hetzelfde geld zodanig hard schrikt van zijn groene urine dat hij een attackske doet. En dat wil ik nu ook weer niet. Ik zou mij daar tot het eind van mijn dagen schuldig over voelen. I want him to be in a pickle, not in a coffin. Dus dacht ik aan het volledig bestickeren van zijn auto met VTM-plakkers, gezien hij alle VTM-kijkers marginalen vindt. Yes, he ís that wonderful a person.

Maar het zou all over mijn gezicht geschreven staan, moest hij de volgende ochtend komen klagen over the atrocity that has been done to him by means of stickers!

En toch vind ik dat dit niet veel langer meer mag doorgaan. Ik heb nooit een lelijker persoon geweten that gets away with more than anything anyone could ever imagine.

Zou hij de windpokken al gehad hebben?

March 30th, 2009

It was the day I realised I was a neo-hippy. ———UNK?!

Posted by ishku in Travak, Chasing cars.
January 22nd, 2009

Home is where the mom is.

Posted by ishku in Travak, Chasing cars.
September 10th, 2008

Subconscious says.

Posted by ishku in Travak
August 26th, 2008

I’ll miss the boredom and the freedom and the time spent alone.

Posted by ishku in Travak
June 23rd, 2008

One two three bread.

Posted by ishku in Travak
April 28th, 2008

Vandaag in mijn inbox.

Posted by ishku in Travak
April 15th, 2008

The Pooowst’s a bandit and a heartbreaker.

Posted by ishku in Travak
March 9th, 2008

Voortaan concentreer ik me op mijn muziekcarrière.

Posted by ishku in Travak
December 5th, 2007

Diefstal.

Posted by ishku in Travak
Next Page »