March 2nd, 2006

Zwembroekvakantie!

Posted by ishku in Uncategorized

Bij deze nomineer ik ‘krokusvakantie’ als mooiste vakantienaam en stel ik mij tevens de vraag wat er in hemelsnaam met die andere vakantiebenamingen misgelopen is. En vooral, wié heeft die gedrochten uit zijn mouw geschud en ervoor gezorgd dat gans België die termen hanteert? En wàt heeft dat mansfiguur meer/minder dan ik heb?

Misschien had hij lik maar 1 been en hadden de mensen zoveel medelijden met hem dat ze zeiden: “Allez manneke, geeft gij keer wa namen an de vakanses..”, terwijl ze hem bemoedigend klopjes op zijn kruin gaven.

“Al goe en wel, moar da doe mijn been nie weregroeien hé!” en bijgevolg uitte hij zijn frustratie door de vakantiedagen de minst originele namen toe te bedelen. Hij noteerde:

“Herfstvakantie.”
“Zomervakantie.”
“Paasvakantie.”
“Kerstvakantie.”

en schoof ze grinnikend onder de neus van zijn beste vriend die nog steeds het geluk had over twee benen te beschikken. Zijn naam was Lucky.
“Ey Lucky”, zei hij. “Moet kijken.”

“Ei jons, da zijn wel een endeke saaie namen ze hast.”, merkte zijn vriend op.
“Ja, je hebt gelijk”, zei de one-legged bandit en een bulderende lach weerklonk uit zijn mond.

“Dien gast lacht precies wel om een scheet.”, dacht Lucky bij zichzelf, maar liet het erbij.
Vierendertig jaar later gaf Eénbeen de pijp aan Sint-Maarten en kende, juist voor zijn dood, het vakantiebenaming’-privilege toe aan zijn door sekse bevoordeelde zus (oehw, Swingpaleis-riot! riot! Mannen tegen de vrouwen! Stop de Band, Féééélicééééé!) die, toen zich een nieuwe vakantie opdrong, opteerde voor de welluidende naam ‘krokusvakantie.’

“Ahja, want rond deze tijden komen de krokussen uit.”, merkte ze verstandig op. En gelijk had ze!

Dus als we deze wijze redenering doortrekken, kunnen we heus iets beters vinden dan ’seizoen+vakantie’. Sùùùrely.

‘Kastanjevakantie.’
‘Zwembroekvakantie.’
‘Choclavakantie.’
‘Dennevakantie.’
Allez, dat spreekt toch al zekers 7 keer (naar boven afgerond) meer tot de verbeelding, zekers?

Vind ik lame benamingen uit? Perhaps.
Bazel ik tegen mezelf? Very likely.
Maar maakt mij dat een minder persoon dan de onelegged bandit? I should ruddy well think not!

Zwembroekvakantie for el presidentaaij!

5 Responses to ' Zwembroekvakantie! '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' Zwembroekvakantie! '.

 1. Christophe said,

  on March 3rd, 2006 at 12:43 am

  Hebt gij aan de vreemde kruiden gezeten?

 2. Liesbet said,

  on March 3rd, 2006 at 3:54 am

  Stop de band waha!

 3. lilith said,

  on March 3rd, 2006 at 8:28 am

  En net daarom apprecieer ik je zo indiep, kimber. (y)

 4. Fiep said,

  on March 3rd, 2006 at 9:47 am

  Zwembroekvakantie for president, it is!

 5. freaq said,

  on March 3rd, 2006 at 12:06 pm

  Verdomme, Ishku, weeral eens geniaal en hilarisch tegelijk. Als ik er al eens begin van te vloeken, dan wil dat al iets zeggen! ;-)

Leave a reply

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad: