March 17th, 2006

3 april.

Posted by ishku in Uncategorized


Laat het geweten zijn; ik ben de lààtste om mij aan deadlines te houden of aan enige gespreide werkplannink te doen, maar ditmaal zie ik me genoodzaakt aangezien de lay-out van deze blog me alweer de keel, neus en oren uitsteekt.

Dus voorwaar, ik zeg u bij deze dat de nieuwe officiële www.ishku.be op 1 april (hmm.. een zaterdag, zo blijkt.. well that’s no good, izzit?) op 3 april 2006 éindelijk van jetje zal geven. Dat geeft mij nog *kijkt op datum* 14 dagen om headers aan keuringen te onderwerpen, backgrounds te testen en met plug-ins te spelen, en dat lijkt mij toch ruim voldoende.

Verspreid het woord; haal je chronometer erbij want de laatste 2 weken van ishku.blogspot.com gaan nù in.

2 Responses to ' 3 april. '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' 3 april. '.

  1. Jochen said,

    on March 18th, 2006 at 8:22 am

    HA! Ik zal eerder zijn :)

  2. Liesbet said,

    on March 19th, 2006 at 1:54 pm

    Trendhoertje, jij!

Leave a reply

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad: